Vi har idag två hyvellinjer och en klyvlinje samt ett justerverk. Fyra virkesmagasin där färdigproducerade varor förvaras i väntan på leverans.  

År 2017 och 2018 gjordes stora uppdateringar och investeringar på såväl maskiner som arbetsmiljö, detta för att följa den moderna utvecklingen. Att snabbt ställa om produktionen efter kundens specifika önskemål ser vi som nyckeln till ett bra och fortsatt samarbete. Med hjälp av vår programapplikation där du som kund kan följa din order från beställning till leverans. ”från ax till limpa” kallar vi modern utveckling.

Aktuellt